صفحه نخست شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038
درباره ما اطلاعات بيمه اي معرفي انواع بيمه فرم پيشنهاد بيمه نامه راهنماي خسارت خدمات الكترونيكي پرسش‌هاي متداول تصاوير و فيلم ها تماس با ما English
به بيمه گذاران محترم پيشنهاد مي گردد متناسب با تغييرات ديه و يا ارزش و شرايط مورد بيمه، نسبت به اخذ پوشش مناسب بيمه اي، اقدام نمايند. همچنين با افزايش ارزش و بهاي مورد بيمه، بايد تغيير لازم در ميزان تعهدات و پوشش بيمه نامه انجام شود تا قاعده نسبي در خسارت احتمالي اعمال نشود.
بيمه درمان گروهي
بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور اواسان SOS Evasan
بيمه جامع عمر و پس انداز
بيمه عمر و حوادث
بيمه مسئوليت: پزشكان، ابنيه، كارفرمايان و ساير
بيمه آتش سوزي: صنعتي، غير صنعتي، مسكوني، انبار، مرهونات بانكي
بيمه اتومبيل: شخص ثالث، بدنه
بيمه حمل و نقل: باربري داخلي، وارداتي، صادراتي
بيمه مهندسي: تمام خطر نصب و مقاطعه كاري، ماشين آلات
دسترسي سريع به:

مشخصات حساب بانكي

   مشخصات حساب بانكي

پرداخت آنلاين

   پرداخت آنلاين

محاسبه آنلاين حق بيمه

   محاسبه آنلاين حق بيمه

مراكز پرداخت خسارت

   مراكز پرداخت خسارت

مراكز درماني طرف قرارداد

   مراكز درماني طرف قرارداد

معرفي وب سايت هاي ديگر

   معرفي وب سايت هاي ديگر
 
انتظار، برترين ‏عمل شيعه
امام جواد عليه‏ السلام فرمود:

اَفضَلُ اَعمالِ شيعَتِنا اِنْتِـظارُ الْفَرَجِ؛
با ارزش‏ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.
منتخب الأثر، ص 223
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

راهنماي دريافت خسارت
 
:. خسارت مالي بيمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامي )
  مدارك لازم جهت رسيدگي به پرونده:
  1. اصل گزارش مقامات انتظامي ( كروكي )
2. اصل و تصوير بيمه نامه زيانديده و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
3. اصل برگ اعلام خسارت ( كوپن بيمه نامه )
4. اصل و تصوير كارت شناسايي يا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه زيانديده و تصوير كارت شناسايي يا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه مقصر
5. اصل و تصوير كارت ملي زيانديده و تصوير كارت ملي مقصر
6. اصل و تصوير كارت ملي زيانديده و تصوير كارت ملي مقصر
7. ارائه فاكتور رسمي لوازم/ داغي قطعات

 

  مراحل دريافت خسارت:
  1. مراجعه زيانديده ( راننده / مالك / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشكيل پرونده
2. مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
3. مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
      3.1. مراجعه به بخش صدور چك ودريافت خسارت
      3.2. اقدام جهت انجام تعميرات ورفع نواقص احتمالي پرونده
4. دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش كارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاكتور و داغي لوازم در صورت نياز
5. مراجعه به بخش صدور چك و دريافت خسارت
  كد فرم 3/3168 – 9/87  

 

:. خسارت مالي بيمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامي )
  مدارك لازم جهت رسيدگي به پرونده:
  1. اصل يا تصوير برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامي ( كروكي غير سازش )
2. اصل و تصوير بيمه نامه زيانديده و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
3. اصل برگ اعلام خسارت ( كوپن بيمه نامه )
4. اصل و تصوير گواهينامه زيانديده يا تصوير گواهينامه مقصر حادثه
5. اصل و تصوير كارت شناسايي يا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه زيانديده و تصوير كارت شناسايي يا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه مقصر
6. اصل و تصوير كارت ملي زيانديده و تصوير كارت ملي مقصر
7. اوراق بازجويي مقصر و زيانديده
8. گزارش مقامات انتظامي در مراحل مختلف
9. نظرايه كارشناس رسمي دادگستراي
10. راي صادره و يا صورتجلسه سازش
11. حضور مقصر حادثه به همراه وسيله نقليه حسب مورد
12. ارائه فاكتور رسمي لوازم / داغي قطعات

 

  مراحل دريافت خسارت:
  1. مراجعه زيانديده ( راننده / مالك / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشكيل پرونده
2. مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
3. مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
      3.1. مراجعه به بخش صدور چك و دريافت خسارت
      3.2. اقدام جهت انجام تعميرات و رفع نواقص احتمالي پرونده
4. دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش كارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاكتور و داغي لوازم در صورت نياز
5. مراجعه به بخش صدور چك و دريافت خسارت
  كد فرم 2/3168 – 9/87  

 

:. خسارت مالي بيمه شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامي )
  مدارك لازم جهت رسيدگي به پرونده:
 
1. اصل و تصوير بيمه نامه معتبر و متوالي مقصر و زيانديده
2. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي معتبر مقصر و زيانديده
3. اصل و تصوير كارت شناسايي و شناسنامه مالكيت وسيله نقليه مقصر و زيانديده
4. اصل و تصوير كارت ملي مقصر و زيانديده
5. حضور رانندگان مقصر و زيانديده
6. مراجعه وسيل نقليه مقصر و زيانديده
7. اصل فاكتور رسمي لوازم ؛ داغي قطعات تعويضي با نظر كارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه زيانديده حسب مورد

 

  مراحل دريافت خسارت:
  1. مراجعه زيانديده ( راننده / مالك / بيمه گذار / نماينده قانوني ) به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشكيل پرونده
2. مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
3. مراجعه به بخش پذيرش با توجه به شرايط پرونده و انجام اقدامات ذيل :
      3.1. مراجعه به بخش صدور چك و دريافت خسارت
      3.2. اقدام جهت انجام تعميرات و رفع نواقص احتمالي پرونده
4. دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش كارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاكتور و داغي لوازم در صورت نياز
5. مراجعه به بخش صدور چك و دريافت خسارت
  كد فرم 1/3168 – 9/87  

 

:. غرامت بدني بيمه شخص ثالث
  مدارك لازم جهت رسيدگي به پرونده:
  1. اصل و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
2. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي مقصر حادثه
3. اصل و تصوير كارت شناسايي و شناسنامه مالكيت وسيله نقليه
4. اصل و تصوير كارت ملي راننده مقصر
5. تصوير برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامي اعم از اوليه و نهايي
6. تصوير برابر اصل شده گزارش كاردان فني تصادفات يا كارشناسان رسمي دادگستراي
7. تصوير برابر اصل شده اوراق بازجويي ( قبولي تقصير طرفين حادثه )
8. تصوير برابر اصل شده گزارش پزشكي قانوني ( جهت مصدومين )
9. تصوير برابر اصل شده مدارك فوت شامل ( جهت متوفين )
      9.1. معاينه جسد
      9.2. جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
      9.3. انحصار وراثت نامحدود
      9.4. قيم نامه ( در صورت وجود صغير در ورثه )
      9.5. تصوير تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
      9.6. تصوير شناسنامه اولياء دم ( بازماندگان )
10. راي بدوي و تجديد نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر يك از طرفين )

 

  مراحل دريافت غرامت:
  1. مراجعه اعلام كننده خسارت اعم از مالك / بيمه گذار / راننده مقصر / زيانديده يا نماينده قانوني يشان
2. مراجعه يكي از طرفين حادثه / نماينده قانوني ا يشان به منظور دريافت نامه رسمي از واحد خسارت به مراجع انتظامي و قضايي جهت اخذ مدارك مندرج در بندهاي پنجم لغايت هشتم
3. در صورت فوت ارائه تمامي مدارك مندرج در بند نهم الزامي است
4. ارائه راي دادگاه بدوي و تجديد نظر
5. بررسي و كنترل مدارك ارائه شده و مطابقت آن با شرايط و ضوابط جراي
6. در صورت عدم وجود منع قانوني دريافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفي
  كد فرم 31712 – 9/87  

 

:. خسارت بيمه بدنه
  مدارك لازم جهت رسيدگي به پرونده هاي خسارت بيمه بدنه
  1. اصل و تصوير بيمه نامه بدنه وسيله نقليه به همراه الحاقيه هاي صادره احتمالي
2. اصل و تصوير بيمه نامه شخص ثالث وسيله نقليه
3. ارائه گزارش مقامات انتظامي ( كروكي )
4. اصل و تصوير گواهينامه راننده
5. اصل و تصوير كارت ملي بيمه گذار و راننده
6. اصل و تصوير شناسنامه مالكيت خودرو و بنچاق
7. اصل فاكتور هزينه هاي حمل و نجات وسيله نقليه در صورت غير قابل حركت بودن
8. اصل فاكتور رسمي لوازم – داغي قطعات تعويضي با نظر كارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه

 

  مدارك لازم جهت تشكيل پرونده هاي خسارت بدنه جزئي و كلي دراي پوشش اضافي ترانزيت ( خارج از كشور ) :
  1. علاوه بر مدارك اعلام شده در بندهاي هشتگانه مذكور
2. اصل و تصوير الحاقيه مربوط به پوشش بيمه اي ترانزيت به همراه شرايط خصوصي مربوطه
3. برگ كاپيتاژ ( خروج و ورود وسيله نقليه از پايانه هاي مرزي )
4. ترجمه رسمي گزارشات پليس بين الملل ( اينترپول )
5. تائيد كنسولگراي ايران در كشور محل حادثه وسيله نقليه

 

  مراحل دريافت خسارت بيمه بدنه :
  1. مراجعه بيمه گذار / مالك / نماينده قانوني به بخش پذيرش جهت اعلام خسارت و تشكيل پرونده
2. مراجعه به بخش ارزيابي خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
3. مراجعه به بخش پذيرش جهت اقدامات بعدي و دريافت رسيد مربوطه
4. اقدام جهت انجام تعميرات خودرو توسط بيمه گذار
5. دريافت پرونده از بايگاني و مراجعه به بخش كارشناسي خسارت جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاكتور و داغي لوازم در صورت نياز
6. مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعيين مبلغ نهايي خسارت قابل پرداخت
7. مراجعه به بخش صدور چك و دريافت خسارت

* در خصوص وقوع خسارت سرقت كلي موضوع بيمه ؛ دريافت خسارت منوط به انتقال سند به نام شركت بيمه آسيا مي باشد *

  كد فرم 32817 – 9/87  

 

:. غرامت بيمه حوادث سرنشين و راننده
  مدارك لازم جهت رسيدگي به پرونده:
  1. اصل و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
2. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي مقصر حادثه
3. اصل و تصوير كارت شناسايي و شناسنامه مالكيت وسيله نقليه
4. اصل و تصوير كارت ملي راننده مقصر
5. تصوير برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامي اعم از اوليه و نهايي
6. تصوير برابر اصل شده گزارش كاردان فني تصادفات يا كارشناسان رسمي دادگستراي
7. تصوير برابر اصل شده اوراق بازجويي ( قبولي تقصير طرفين حادثه )
8. اصل صورتحسابهاي مراكز درماني
9. اصل فرم تكميل شده و گواهي پزشك معالج ( جهت تعيين نقص عضو بعد از معاينه پزشك معتمد بيمه گر )
10 .مدارك فوت شامل ( جهت متوفين ) :
      10.1. معاينه جسد
      10.2. جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
      10.3. انحصار وراثت نامحدود
      10.4. قيم نامه ( در صورت وجود صغير در ورثه )
      10.5. تصوير تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
      10.6. تصوير شناسنامه اولياء دم
11. راي دادگاه در صورت نياز

 

  مراحل دريافت غرامت بيمه حوادث سرنشين و راننده :
  1. مراجعه اعلام كننده خسارت اعم از مالك / بيمه گذار / راننده مقصر يا نماينده قانوني ايشان به منظور تكميل برگ اعلام خسارت و ارائه مدارك مندرج در رديفهاي اول لغايت چهارم پشت فرم
2. مراجعه مصدوم يا اولياء دم متوفي به منظور دريافت نامه رسمي از واحد خسارت به مراجع انتظامي و قضايي جهت اخذ مدارك مندرج در بندهاي پنج و ششم پشت فرم
3. در صورت مصدوميت ارائه مدارك مندرج در بند هفتم پشت فرم
4. در صورت مصدوميت به منظور تعيين نقص عضو و تكميل مدارك مندرج در بند هشتم توسط پزشك معالج و عودت آن به واحد خسارت ( اولين معاينه جهت تعيين نقص عضو شش ماه پس از حادثه صورت مي پذيرد )
5. در صورت فوت ارائه تمامي مدارك مندرج در بند نه الزامي است
6. در صورت نياز حسب مورد ارائه راي دادگاه الزامي است
7. در صورت عدم وجود منع قانوني دريافت خسارت توسط مصدوم يا بازماندگان متوفي
  كد فرم 3198 – 9/87  

 

:. راهنماي دريافت خسارت بيمه هاي آتش سوزي
  مدارك لازم زمان اعلام خسارت بيمه هاي آتش سوزي :
  1. اعلام خسارت كتبي (بيمه گزار – نماينده)
2. كپي بيمه نامه و ضمائم مربوطه
3. ارائه شماره تماس بيمه گذار جهت هماهنگي هاي لازم براي تعيين زمان بازديد از موارد خسارت ديده
4. صورت ريزادعائي خسارت شامل مشخصات موارد آسيب ديده با قيد ارزش ريالي به صورت تفكيك
5. كپي روزنامه رسمي و آخرين تغييرات (شخصيت حقوقي)
6. كارت شناساس معتبر

 

   

 

:. راهنماي دريافت خسارت بيمه هاي مهندسي
  مدارك لازم جهت پرداخت خسارت بيمه هاي مهندسي :
  1. اعلام خسارت توسـط بيمه گذار بهمراه شماره تماس به منظور هماهنگي جهت بازديد كارشنـاس (در صورت لزوم).
2. بازديد كارشناس و برآورد خسارت .
3. تحويل مدارك مورد نياز (جواز ساختماني ، قرارداد انجام پروژه ، نقشه هاي اجرائي و غيره) .
4. بررسي پرونده توسط كارشناس و تطبيق با شرايط و مقررات بيمه نامه.
5. ارسال پرونده به حسابداري جهت صدور چك و حواله .
6. تحويل چك به زيانديده در قبال امضاء مفاصا حساب .
   
     
   
   

 

:. راهنماي دريافت خسارت بيمه هاي مسئوليت
  فرم هاي لازم جهت پرداخت خسارت بيمه هاي مسئوليت :
 

فرم شماره 1_ اعلام خسارت بيمه نامه مسئوليت مدني
فرم شماره 2_ گواهي پزشك معالج
فرم شماره 14_ پرسشنامه حوادث ناشي از كار
 

   
     
   
     

 

:. راهنماي دريافت خسارت بيمه هاي حوادث
  مدارك لازم جهت پرداخت خسارت بيمه هاي حوادث :
  1. اعلام خسارت
2. اصل بيمه نامه به همراه نامه شركت نماينده
3. فرم تك برگي حوادث انفرادي
4. كارت ملي و شناسنامه
5. پرونده بيمارستاني و مدارك پزشكي
6. صورت هزينه هاي پرداختي
7. گزارش حوادث ناشي از كار

 
   
     
   
   

 

:  تلفن. فكس. پيامك. تلگرام. اينستاگرام  :

     تلفكس

     پيامك

Hot Line    (+98)

021 88 430 458

0935 7 430 458

 

آي دي تلگرام كانال تلگرام صفحه اينستاگرام آي دي واتس اپ

Email

info @ sis.ir

    

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

   

شركت سهامي بيمه آسيا

    

شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا

   

مطالب آموزنده و جالب بيمه براي كودكان

 
  

 

جستجو با گوگل Google


سايت صدف هستي
سايت گوگل
    

 

 

 
شركت خدمات بيمه اي صدف هستي (نمايندگي 51038 بيمه آسيا)

تهران، پايين تر از تقاطع مطهري و سهروردي، شهيد اقليمي، نبش شازاد، شماره 73، طبقه 2

ايميل:

info @ sis.ir

موبايل:

0935 7 430 458

تلفكس:

88 430 458 (Hot Line)

 
در تلگرام و اينستاگرام، ما را با عبارت "sis88430458" جستجو كنيد

مشاوره و صدور بيمه هاي: اتومبيل، آتش سوزي، اشخاص، باربري، مسئوليت و مهندسي

Copyright © 2001-2022 Sadaf Hasti Insurance Service Co.
All rights reserved.

www.sis.ir      www.sadafhasti.com       www.sisinsurance.ir       www.sisinsurance.com

 

بيمه، بيمه آسيا، بيمه اسيا، مشاوره، صدور، دريافت خسارت، خسارت، آنلاين، خدمات الكترونيكي، خريد آنلاين، بيمه آنلاين، صدور آنلاين، پرداخت الكترونيكي، پرداخت آنلاين، شركت بيمه، شركت نمايندگي، خدمات بيمه، نمايندگي، نمايندگي بيمه، نمايندگي بيمه آسيا، شركت بيمه آسيا، صدف هستي، نمايندگي 51038، واحد صدور، نمايندگي رسمي بيمه، پيشنهاد، پرسشنامه، فرم پيشنهاد بيمه نامه، الحاقيه، الحاقيه ديه، افزايش ديه، الحاقيه افزايش تعهدات، اطلاعات بيمه اي، معرفي انواع بيمه، راهنماي خسارت، سوال و جواب، پرسش و پاسخ، سوالات متداول، پرسش هاي متداول، درمان، درمان گروهي، بيمه درماني، بيمه مسافرتي، مسافرين عازم به خارج از كشور، ويزا، اخذ ويزا، دريافت ويزا، بيمه ويزا، اواسان، رايس شوتز، مفري، توريست، عمر، عمر و پس انداز، بيمه عمر، حادثه، حوادث، بيمه حوادث، انفرادي، گروهي، حوادث انفرادي، ورزشكاران، مسئوليت، آتش سوزي، اتومبيل، شخص ثالث، بدنه، باربري، حمل و نقل، هواپيما، كشتي، مهندسي، نماد اعتماد، ماه هاي حرام، حق بيمه، نرخ بيمه، جدول حق بيمه، مطهري، سهروردي، مقابل راهنمايي رانندگي، مركز شهر، سهروردي جنوبي، آسانسور، پله برقي، اردو، تور مسافرتي، بيمه پزشكان، دكل هاي مخابراتي، بيمه ابنيه، سازندگان ابنيه، بيمه ساختماني، بيمه كارفرمايان در مقابل كاركنان، بيمه شهربازي، بيمه هتل، هيات مديره مراكز تجاري و مجتمع هاي مسكوني، تمام خطر نصب EAR، تمام خطر مقاطعه كاري CAR، ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران CPM، شكست ماشين آلات، عيوب اساسي و پنهان ساختمان، فساد كالا در سردخانه DOS، sis, Asia, Insurance, Sadaf Hasti, بیمه آسیا، بیمه اسیا، بیمه، صدف هستی، مطهری، سهروردی، سهروردی جنوبی، سهروردي جنوبي، 88430458، نمایندگی بیمه، فرم پیشنهاد