صفحه نخست شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038
درباره ما اطلاعات بيمه اي معرفي انواع بيمه فرم پيشنهاد بيمه نامه راهنماي خسارت خدمات الكترونيكي پرسش‌هاي متداول تصاوير و فيلم ها تماس با ما English
به بيمه گذاران محترم پيشنهاد مي گردد متناسب با تغييرات ديه و يا ارزش و شرايط مورد بيمه، نسبت به اخذ پوشش مناسب بيمه اي، اقدام نمايند. همچنين با افزايش ارزش و بهاي مورد بيمه، بايد تغيير لازم در ميزان تعهدات و پوشش بيمه نامه انجام شود تا قاعده نسبي در خسارت احتمالي اعمال نشود.
بيمه درمان گروهي
بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور اواسان SOS Evasan
بيمه جامع عمر و پس انداز
بيمه عمر و حوادث
بيمه مسئوليت: پزشكان، ابنيه، كارفرمايان و ساير
بيمه آتش سوزي: صنعتي، غير صنعتي، مسكوني، انبار، مرهونات بانكي
بيمه اتومبيل: شخص ثالث، بدنه
بيمه حمل و نقل: باربري داخلي، وارداتي، صادراتي
بيمه مهندسي: تمام خطر نصب و مقاطعه كاري، ماشين آلات
دسترسي سريع به:

مشخصات حساب بانكي

   مشخصات حساب بانكي

پرداخت آنلاين

   پرداخت آنلاين

محاسبه آنلاين حق بيمه

   محاسبه آنلاين حق بيمه

مراكز پرداخت خسارت

   مراكز پرداخت خسارت

مراكز درماني طرف قرارداد

   مراكز درماني طرف قرارداد

معرفي وب سايت هاي ديگر

   معرفي وب سايت هاي ديگر
 
انتظار، برترين ‏عمل شيعه
امام جواد عليه‏ السلام فرمود:

اَفضَلُ اَعمالِ شيعَتِنا اِنْتِـظارُ الْفَرَجِ؛
با ارزش‏ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.
منتخب الأثر، ص 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بيمه حمل و نقل كالا

شرايط C
شرايط B
شرايط A
استثنائات
موارد استثناء در شرايط B و C
موارد استثناء در شرايط A
بيمه حمل داخلي
بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي
قابل توجه بيمه گذاران محترم
 

 

 

بيمه حمل و نقل كالا

بيمه حمل و نقل كالا يا همان بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است . در اين نوع بيمه ، خسارت هاي وارده به كالا در اثر وقوع خطرهاي بيمه شده در مسير حمل ، جبران مي شود .

با توجه به اين كه افراد ذينفع در معاملات بين المللي ( خريدار ، فروشنده ، بانك و شركت هاي حمل و نقل ) مليت هاي مختلفي دارند و در هر كشور ، قوانين و مقررات خاصي حاكم است ، براي هماهنگي بيشتر در اكثر كشورهاي دنيا از شرايط يكساني براي ارايه پوشش بيمه نامه هاي باربري استفاده مي شود .

در حال حاضر در بازار بيمه لندن ، شرايط يكسان A ، B ، C مورد استفاده قرار مي گيرد كه در ذيل به طور خلاصه توضيحاتي درباره خطرهاي تحت پوشش و استثنائات شرايط ياد شده كه در حال حاضر در كشور ما نيز رايج است ، ارايه مي شود .

شرايط C
خطرهاي بيمه شده :
آتش سوزي ، انفجار ، به گل نشستن و زمين گير شدن ، غرق يا واژگوني كشتي يا شناور ، واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني ، تخليه كالا در بندر اضطراري ، تصادم يا برخورد كشتي يا شناور با هر وسيله حمل ديگر و يا با اجسام خارجي به جز آب ، تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كشتي در اثر فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي ، به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي ، سهم الشراكه بيمه گذار از زيان همگاني و هزينه هاي نجات ( SALVAGE ) و تحقق شرط مسئوليت متقابل در تصادم .
شرايط B
خطرهاي بيمه شده :

كليه خطرهاي بيمه شده در شرايط C و همچنين خطرهاي زير ، در شرايط B تحت پوشش قرار مي گيرند :

زلزله ، آتش فشان ، صاعقه ، به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي ، ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، وسيله حمل ، كانتينر يا انبار كالا ، تلف كلي هر بسته كامل از كالا حين بارگيري يا تخليه از كشتي يا شناور .

همچنين خطرهاي اضافي دزدي ، دله دزدي ، پارگي ، قلابزدگي ، آبديدگي ، روغن زدگي ، شكست ، ريزش و خسارت ناشي از كالاهاي ديگر بر حسب نوع كالا با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز تحت پوشش بيمه مي باشد .

شرايط A
خطرهاي بيمه شده :

در اين نوع بيمه كليه خطرها به جز استثنائات ذكر شده در شرط مذكور ، تحت پوشش قرار مي گيرند .

استثنائات :
 
1 _ موارد استثناء در شرايط B و C :

_ تلف ، آسيب و يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار .

_ نشست و ريزش عادي ، كسر عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه .

_ تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل ( بسته بندي مندرج شامل بارچيني در كانتينر و " ليفت وان " نيز مي شود ، به شرط اين كه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد ) .

_ تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه .

_ تلف ، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تاخير باشد ، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرهاي بيمه شده صورت پذيرد . ( به استثناء هزينه هاي قابل پرداخت در خسارت همگاني ) .

_ تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان ، مديران و اجاره كنندگان كشتي و يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف آن ها .

_ آسيب و تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس .

_ تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست ، تركيب هسته اي و يا واكنش مشابه ديگري كه با نيرو و يا ماده راديواكتيو عمل نمايد .

اين بيمه به هيچ وجه زيان ، آسيب يا هزينه ناشي از موارد ذيل را پوشش نمي دهد :

_ آسيب يا هزينه هاي ناشي از عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي .

_ نامناسب بودن كشتي ، كرجي ، وسيله حمل ، كانتينر يا " ليفت وان " جهت حمل سالم مورد بيمه ، مشروط بر اين كه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسايط مذكور اطلاع داشته باشند .

_ بيمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمني مربوط به عدم قابليت دريانوردي كشتي و نامناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه به مقصد صرف نظر مي نمايد ، مگر اين كه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين موضوعي اطلاع داشته باشند .

_ از بين رفتن كالا به علت جنگ ، جنگ داخلي ، انقلاب ، شورش ، قيام و يا زد و خوردهاي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم .

_ توقيف ، ضبط ، مصادره ، تصرف ، يا اثرات ناشي از اين امور ( به استثناء دزدي دريايي ) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آن ها و خسارت هاي ناشي از مين ، اژدر و بمب هاي متروكه يا ساير سلاح هاي جنگي به جاي مانده و متروكه .

_ آسيب يا هزينه هاي ناشي از عمل اعتصاب كنندگان ، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيري هاي كارگري ، آشوب ها و يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند .

_ اعتصاب ، تعطيلي محل كار ، درگيري هاي كارگري ، آشوب ها و يا اغتشاشات داخلي ، عمل هر تروريست يا هر شخصي با انگيزه سياسي .

2 _ موارد استثناء در شرايط A :
كليه موارد ذكر شده در شرايط B و C به جز آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس ، موارد استثناء شرايط A را تشكيل مي دهند .
بيمه حمل داخلي
در اين نوع بيمه نامه ، مورد بيمه در مقابل خطرهاي ناشي از آتش سوزي روي وسيله نقليه ، تصادف و واژگوني وسيله نقليه و . . . حسب مورد ، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد .
بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي

شركت ها و موسسات حمل و نقل داخلي بر اساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه ، موظفند محمولاتي را كه توسط ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آن ها واگذار مي گردد ، صحيح و سالم به مقصد برسانند . با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پيشرفت روز افزون صنعت و تكنولوژي در عصر حاضر و افزايش ارزش كالا ، مسئوليت شركت هاي حمل و نقل نيز افزايش يافته است . جبران آثار وقوع خطرهاي متعدد در جاده هاي بين شهري از جمله تصادف ، واژگوني ، آتش سوزي و . . . جزء مسئوليت موسسات حمل و نقل مي باشد . در صورت وقوع هر يك از خطرهاي مذكور ، مسئوليت سنگيني ايجاد خواهد شد كه جبران آن براي شركت هاي حمل و نقل به آساني امكان پذير نخواهد بود .

با بيمه مسئوليت ، شركت ها و موسسات حمل و نقل مي توانند ، ضمن اعمال دقت و مراقبت هاي لازم ، با خاطري آسوده مبادرت به حمل و نقل كالا نموده و مسئوليت ناشي از خسارت هاي وارده به محصولات مورد حمل ( كه در اثر خطرهاي بيمه شده ، حادث شده باشد ) را بيمه آسيا به عهده خواهد گرفت . بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي به صورت قرارداد ساليانه تنظيم مي شود و نرخ حق بيمه آن نيز نازل است .

قابل توجه بيمه گذاران محترم

حق بيمه هاي باربري و مسئوليت شركت هاي حمل و نقل با توجه به نوع پوشش بيمه اي مورد نياز و نيز نوع كالا و بسته بندي ، نوع وسيله و مسير حمل در بيمه نامه هاي باربري وارداتي ، صادراتي و حمل داخلي متفاوت است ، لذا به بيمه گذاران محترم توصيه مي شود ، قبل از هر اقدامي ، جهت انتخاب پوشش بيمه اي مناسب ( با توجه به خطرهايي كه كالا را در مسير حمل تهديد مي كند ) با كارشناسان مربوطه مشورت نمايند .

ضمنا به منظور جلوگيري از بروز هر گونه مشكل احتمالي به هنگام وقوع خسارت ، بلافاصله پس از دريافت بيمه نامه و يا قبل از امضاي قرارداد ، مندرجات آن را از نظر مشخصات و شرايط به دقت مطالعه و در صورت وجود هر گونه مغايرت با موارد درخواست و يا ابهام ، توصيه مي شود بيمه گذاران گرامي مراتب را به واحد صادر كننده اعلام نمايند .

همچنين به منظور برآورد دقيق خسارت هاي وارده ، اولا ، به محض اطلاع از وقوع خطر بيمه شده ، توصيه مي شود بيمه گذاران محترم ضمن اعلام مراتب به اداره خسارت باربري ، جهت بازديد كالا و انجام امر كارشناسي ، در داخل كشور به نزديك ترين شعبه بيمه آسيا مراجعه نمايند و چنانچه حادثه در خارج از كشور واقع شده باشد ، اقدامات لازم را جهت بازديد محموله توسط نمايندگي موسسه لويدز و يا يكي از كارشناسان معتبر بين المللي به عمل آورند و گزارش مربوطه را همراه با ساير مدارك به بيمه آسيا ارسال نمايند . ثانيا ، به محض ورود محموله آسيب ديده به گمرك مقصد ، ضمن اخذ صورت مجلس گمركي مراتب را جهت بازديد به اداره خسارت باربري اعلام نموده و به منظور جلوگيري از تاخير در رسيدگي پرونده ، رونوشت مدارك حمل و خريد كالا را به همراه مدارك ثبت خسارت ( از جمله صورت مجلس گمركي ، كروكي پليس راه ، گزارش كارشناسي و . . . ) به واحد رسيدگي كننده خسارت ارايه نمايند . ثالثا ، در صورت مشاهده كسر تخليه به هنگام تحويل ، گواهي كسر تخليه صادره توسط متصدي حمل را ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ورود به مرز ( در صورت حمل زميني ) و ظرف مدت 7 ماه از تاريخ تخليه كالا از كشتي ( در صورت حمل دريايي ) تهيه و به همراه ساير مدارك جهت رسيدگي به واحد رسيدگي كننده خسارت ارايه كنند .

 

:  تلفن. فكس. پيامك. تلگرام. اينستاگرام  :

     تلفكس

     پيامك

Hot Line    (+98)

021 88 430 458

0935 7 430 458

 

آي دي تلگرام كانال تلگرام صفحه اينستاگرام آي دي واتس اپ

Email

info @ sis.ir

    

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

   

شركت سهامي بيمه آسيا

    

شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا

   

مطالب آموزنده و جالب بيمه براي كودكان

 
  

 

جستجو با گوگل Google


سايت صدف هستي
سايت گوگل
    

 

 

 
شركت خدمات بيمه اي صدف هستي (نمايندگي 51038 بيمه آسيا)

تهران، پايين تر از تقاطع مطهري و سهروردي، شهيد اقليمي، نبش شازاد، شماره 73، طبقه 2

ايميل:

info @ sis.ir

تلفكس:

(+9821) 88 430 458 - (Hot Line)

مشاوره و صدور بيمه هاي: اتومبيل، آتش سوزي، اشخاص، باربري، مسئوليت و مهندسي
 

Copyright © 2001-2022 Sadaf Hasti Insurance Service Co.
All rights reserved.

www.sis.ir      www.sadafhasti.com       www.sisinsurance.ir       www.sisinsurance.com

 

بيمه، بيمه آسيا، بيمه اسيا، مشاوره، صدور، دريافت خسارت، خسارت، آنلاين، خدمات الكترونيكي، خريد آنلاين، بيمه آنلاين، صدور آنلاين، پرداخت الكترونيكي، پرداخت آنلاين، شركت بيمه، شركت نمايندگي، خدمات بيمه، نمايندگي، نمايندگي بيمه، نمايندگي بيمه آسيا، شركت بيمه آسيا، صدف هستي، نمايندگي 51038، واحد صدور، نمايندگي رسمي بيمه، پيشنهاد، پرسشنامه، فرم پيشنهاد بيمه نامه، الحاقيه، الحاقيه ديه، افزايش ديه، الحاقيه افزايش تعهدات، اطلاعات بيمه اي، معرفي انواع بيمه، راهنماي خسارت، سوال و جواب، پرسش و پاسخ، سوالات متداول، پرسش هاي متداول، درمان، درمان گروهي، بيمه درماني، بيمه مسافرتي، مسافرين عازم به خارج از كشور، ويزا، اخذ ويزا، دريافت ويزا، بيمه ويزا، اواسان، رايس شوتز، مفري، توريست، عمر، عمر و پس انداز، بيمه عمر، حادثه، حوادث، بيمه حوادث، انفرادي، گروهي، حوادث انفرادي، ورزشكاران، مسئوليت، آتش سوزي، اتومبيل، شخص ثالث، بدنه، باربري، حمل و نقل، هواپيما، كشتي، مهندسي، نماد اعتماد، ماه هاي حرام، حق بيمه، نرخ بيمه، جدول حق بيمه، مطهري، سهروردي، مقابل راهنمايي رانندگي، مركز شهر، سهروردي جنوبي، آسانسور، پله برقي، اردو، تور مسافرتي، بيمه پزشكان، دكل هاي مخابراتي، بيمه ابنيه، سازندگان ابنيه، بيمه ساختماني، بيمه كارفرمايان در مقابل كاركنان، بيمه شهربازي، بيمه هتل، هيات مديره مراكز تجاري و مجتمع هاي مسكوني، تمام خطر نصب EAR، تمام خطر مقاطعه كاري CAR، ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران CPM، شكست ماشين آلات، عيوب اساسي و پنهان ساختمان، فساد كالا در سردخانه DOS، sis, Asia, Insurance, Sadaf Hasti, بیمه آسیا، بیمه اسیا، بیمه، صدف هستی، مطهری، سهروردی، سهروردی جنوبی، سهروردي جنوبي، 88430458، نمایندگی بیمه، فرم پیشنهاد