صفحه نخست شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038
درباره ما اطلاعات بيمه اي معرفي انواع بيمه فرم پيشنهاد بيمه نامه راهنماي خسارت خدمات الكترونيكي پرسش‌هاي متداول تصاوير و فيلم ها تماس با ما English
به بيمه گذاران محترم پيشنهاد مي گردد متناسب با تغييرات ديه و يا ارزش و شرايط مورد بيمه، نسبت به اخذ پوشش مناسب بيمه اي، اقدام نمايند. همچنين با افزايش ارزش و بهاي مورد بيمه، بايد تغيير لازم در ميزان تعهدات و پوشش بيمه نامه انجام شود تا قاعده نسبي در خسارت احتمالي اعمال نشود.
بيمه درمان گروهي
بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور اواسان SOS Evasan
بيمه جامع عمر و پس انداز
بيمه عمر و حوادث
بيمه مسئوليت: پزشكان، ابنيه، كارفرمايان و ساير
بيمه آتش سوزي: صنعتي، غير صنعتي، مسكوني، انبار، مرهونات بانكي
بيمه اتومبيل: شخص ثالث، بدنه
بيمه حمل و نقل: باربري داخلي، وارداتي، صادراتي
بيمه مهندسي: تمام خطر نصب و مقاطعه كاري، ماشين آلات
دسترسي سريع به:

مشخصات حساب بانكي

   مشخصات حساب بانكي

پرداخت آنلاين

   پرداخت آنلاين

محاسبه آنلاين حق بيمه

   محاسبه آنلاين حق بيمه

مراكز پرداخت خسارت

   مراكز پرداخت خسارت

مراكز درماني طرف قرارداد

   مراكز درماني طرف قرارداد

معرفي وب سايت هاي ديگر

   معرفي وب سايت هاي ديگر
 
انتظار، برترين ‏عمل شيعه
امام جواد عليه‏ السلام فرمود:

اَفضَلُ اَعمالِ شيعَتِنا اِنْتِـظارُ الْفَرَجِ؛
با ارزش‏ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.
منتخب الأثر، ص 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بيمه اتومبيل= بيمه شخص ثالث + بيمه بدنه  

 

   جدول حق بيمه شخص ثالث سواري شخصي      
  فرم پيشنهاد:     _ بدنه      _ شخص ثالث  

(شخص ثالث) خسارت مالي طرف مقابل

+  (بدنه) خسارت مالي اتومبيل خودتان

= دريافت خسارت كامل
  شرايط عمومي بيمه بدنه  
  شرايط مخصوص پوششهاي اضافي بيمه بدنه      
         

 

در كشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت هاي درون شهري و ميان شهري به خود اختصاص داده است. عدم برخورداري خيابان ها و جاده ها از استانداردهاي مطلوب و همچنين وجود نارسايي هاي ديگر در امور مربوط به رانندگي موجب شده است تا همه ساله با حجم بسيار بالايي از تصادفات رانندگي و خسارت هاي جاني و مالي روبرو شويم.

شركت سهامي بيمه آسيا به منظور ارايه خدمات مناسب بيمه اي در بخش اتومبيل، پوشش هاي خود را در سه بخش به هموطنان عزيز عرضه مي كند.

بيمه بدنه خودرودر بيمه نامه بدنه، وسايل نقليه بيمه شده در مقابل خطرات اصلي شامل: تصادفات، سرقت كلي، آتش سوزي، صاعقه و انفجار تحت پوشش قرار گرفته و خسارت هاي جزيي و كلي وارد شده ناشي از خطرات اصلي به اتومبيل بيمه شده، اعم از دستمزد، تعميرات و ارزش لوازم درصورتيكه وسيله نقليه به ارزش معاملاتي بازار بيمه شده باشد به قيمت روز حادثه پرداخت مي شود. علاوه بر پوشش هاي فوق، مي توان با پرداخت حق بيمه اضافي و با رعايت بعضي از شرايط و مقررات، انواع خودرو را در مقابل خسارت هاي زير بيمه نمود:

1_ پوشش سرقت قطعات وسايل نقليه سواري با مورد استفاده غير عمومي و غير كرايه: قطعات اصلي و لوازم منصوبه بيمه شده بدون سرقت وسيله نقليه با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش سرقت قطعات قرار مي گيرد.

* بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامي مبني بر چگونگي وقوع حادثه را ارايه نمايد.

* تعهد بيمه گر در مورد سرقت قطعات اصلي و وسايل اضافي منصوبه محدود به 5% ارزش وسيله نقليه و حداكثر تا 50 ميليون ريال در طول سال بيمه اي مي باشد.

* تعهد بيمه گر براي راديو پخش غير كشويي برابر فاكتور ارايه شده از سوي بيمه گذار و حداكثر تا 2% ارزش وسيله نقليه مي باشد.(راديو پخش كشويي غير فابريك تحت پوشش بيمه نامه نبوده و تعهد بيمه گر براي راديو پخش كشويي فابريك حداكثر 500 هزار ريال مي باشد)

* تعهد بيمه گر براي سرقت هر يك از وسايل اضافي منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه مي يابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بيمه گر و پس از بازديد اوليه مجدد و دريافت حق بيمه متعلقه امكان پذير مي باشد.

* پرداخت خسارت مربوط به سرقت راديو پخش پنل دار منوط به ارايه قسمت متحرك ضبط (پنل و كنترل) مي باشد.

* فرانشيز اين پوشش 20% مبلغ خسارت مي باشد.

2_ پوشش هزينه اياب و ذهاب جهت خودروهاي سواري: درصورتيكه عدم امكان استفاده از وسيله نقليه بيمه شده ناشي از خطرات اصلي موضوع بيمه (به استثناء سرقت) باشد، با پرداخت حق بيمه اضافي، روزانه مبلغ مشخصي براي مدت معين به بيمه گذار پرداخت مي شود.

* حداكثر هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودروهاي سواري تحت اين پوشش اضافي، روزانه معادل 50 هزار ريال خواهد بود و مدت آن از 30 روز در سال بيمه اي پس از كسر 2 روز در هر حادثه به عنوان فرانشيز تجاوز نخواهد كرد.

* حق بيمه اين پوشش براي بيمه نامه هاي با مدت كمتر از يكسال معادل حق بيمه ساليانه در نظر گرفته مي شود.

* پوشش مجدد در طي دوره در صورت استفاده تا سقف تعهد بيمه گر امكان پذير نمي باشد.

3_ پوشش هزينه توقف جهت خودروهاي باركش و اتوكار: اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت جبران زيانهاي ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه بيمه شده در زمانيكه از محل يكي از خسارت هاي مشمول تعهد بيمه گر دچار آسيب شده و غير قابل استفاده باشد، مطابق شرايط زير ارايه ميگردد.

*جدول هزينه توقف

ظرفيت بارپذيري روزانه (ريال) حداكثر مدت توقف كسر فرانشيز
باركش حداكثر 2 تن 100 هزار 30 روز 2 روز
باركش حداكثر 5 تن 120 هزار 45 روز 3 روز
باركش از 5 تا 10 تن 250 هزار 45 روز 3 روز
باركش كاميون و تريلر بيش از 10 تن 250 هزار 45 روز 3 روز
اتوكار حداكثر 26 نفر 120 هزار 45 روز 3 روز
اتوكار بيش از 26 نفر 250 هزار 45 روز 3 روز

* حق بيمه اين پوشش اضافي براي بيمه نامه هاي با مدت كمتر از يكسال معادل حق بيمه ساليانه درنظر گرفته مي شود و در صورت استفاده تا سقف تعهد بيمه گر در طي دوره، امكان ارايه پوشش اضافي مجدد هزينه توقف وجود ندارد.

4_ پوشش نوسانات قيمت: جهت انواع وسايل نقليه به استثناي موتور سيكلت، با پرداخت حق بيمه اضافي امكان ارايه پوشش اضافي نوسانات قيمت حداكثر تا سقف 20% مازاد بر سرمايه بيمه شده وجود دارد، مشروط بر آنكه مورد بيمه در زمان صدور بيمه نامه به قيمت واقعي و ارزش روز بيمه گردد. در غير اين صورت در زمان رسيدگي به خسارت، مبلغ خسارت به نسبت سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي روز بازار در زمان صدور بيمه نامه مشمول قاعده نسبي سرمايه (ماده 10 قانون بيمه) مي گردد.

5_ پوشش بلاياي طبيعي: از طريق اين پوشش اضافي مي توان خسارت ناشي از خطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله و طوفان و تگرگ را تحت پوشش قرار داد.

6_ پوشش ناشي از اسيد پاشي و مواد شيميايي: اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي براي وسيله نقليه بيمه شده در مقابل خسارت هاي ناشي از اسيد و مواد شيميايي امكان پذير مي باشد.

7_ پوشش حذف استهلاك: اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد.

* اين پوشش شامل استهلاك مربوط به باطري و لاستيك ها نمي باشد.

* امكان ارايه اين پوشش در زمان صدور بيمه نامه و يا درصورت نداشتن خسارت در دوره اعتبار بيمه نامه با توجه به شرايط فوق و بازديد اوليه مجدد وجود دارد.

8_ حذف فرانشيز: اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد.

* اين پوشش فقط شامل خطرات اصلي به جز سرقت كلي، سرقت جزيي و خسارت كلي مي باشد.

* اين پوشش شامل خسارت ناشي از پوششهاي اضافي بيمه نامه بدنه و فرانشيز گواهينامه نمي باشد.

* امكان ارايه اين پوشش در زمان صدور بيمه نامه و يا درصورت نداشتن خسارت در دوره اعتبار بيمه نامه با توجه به شرايط فوق و بازديد اوليه مجدد وجود دارد.

9_ پوشش شكست شيشه به تنهايي: در اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي، وسيله نقليه بيمه شده به استثناي موتور سيكلت در مقابل خسارت شكست شيشه به تنهايي و بدون برخورد شيئي خارجي و به عللي غير از خطرات اصلي تحت پوشش قرار مي گيرد.

10_ پوشش ترانزيت: از طريق اين پوشش و با پرداخت حق بيمه اضافي، وسيله نقليه در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران، در صورت وقوع خسارت ناشي از خطرات بيمه شده تحت پوشش قرار مي گيرد. اين پوشش شامل سرقت كلي و سرقت قطعات در خارج از مرزهاي ايران نمي باشد.

11_ پوشش بيمه حوادث شخصي: با بيمه حوادث شخصي منضم به بيمه نامه بدنه، بيمه گذار در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسيله نقليه و نيز راننده در زمان وقوع حادثه از طريق وسيله نقليه بيمه شده، تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرد.

شرايط اعطاي تخفيف عدم خسارت: درصورت عدم دريافت خسارت از محل بيمه نامه بدنه در طي دوره اعتبار و عدم تغيير نام بيمه گذار در زمان تمديد بيمه نامه، حق بيمه بيمه نامه بدنه طبق جدول ذيل مشمول تخفيف عدم خسارت مي گردد:

سال بيمه اي تخفيف عدم خسارت
سال دوم 25%
سال سوم 35%
سال چهارم 45%
سال پنجم و بيشتر 60%

در صورت وقوع خسارتي كه داراي مقصر حادثه باشد و امكان بازيافت خسارت نيز وجود داشته باشد در زمان تمديد بيمه نامه در صورت عدم تغيير نام بيمه گذار، بيمه نامه بدنه مشمول تخفيف عدم خسارت مي شود.

در صورت پرداخت حق بيمه بيمه نامه بدنه به صورت نقد، علاوه بر تخفيفات متعلقه، حق بيمه مشمول 10% تخفيف نقدي نيز مي گردد.

فرانشيز (بخشي از خسارت كه به عهده بيمه گذار است): اين ميزان در شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين شده است. فرانشيز خسارت جزيي ناشي از حوادث و آتش سوزي به استثناي موتور سيكلت ها، در خسارت اول 10% مبلغ خسارت و حداقل 500 هزار ريال، خسارت دوم معادل 2 برابر فرانشيز خسارت اول و خسارت سوم معادل 3 برابر فرانشيز خسارت اول مي باشد.

براي رانندگاني كه سابقه رانندگي آنها كمتر از 3 سال و يا سن آنان كمتر از 25 سال باشد، علاوه بر فرانشيزهاي فوق الذكر، مازاد بر آن 10% فرانشيز نيز منظور خواهد گرديد.

فرانشيز خسارت شكست شيشه به تنهايي معادل 20% مبلغ خسارت مي باشد.

فرانشيز خسارت سرقت اعم از جزيي و كلي 20% مبلغ خسارت مي باشد.

فرانشيز خسارت كلي ناشي از حوادث و آتشسوزي به جز سرقت، 10% مبلغ خسارت مي باشد.

فرانشيز خسارت ناشي از تصادفات رانندگي در صورتيكه راننده موضوع بيمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده اي وجود داشته و امكان تعقيب مقصر نيز فراهم گردد، 50% فرانشيز خسارت اول خواهد بود.


مقايسه بيمه بدنه و كارت طلايي خودرو


- كارت طلايي مختص خودروهاي با حداكثر 10 سال ساخت شركت ايران خودرو بوده ولي بيمه بدنه براي همه خودروها ميباشد

- كارت طلايي تا 5 سال ارايه ميشود و با ورود به سال ششم قابل ارايه نيست ولي بيمه بدنه اين محدوديت را ندارد- حق بيمه بدنه از هزينه كارت طلايي كمتر است

- حق بيمه بدنه بصورت اقساط بدون بهره قابل پرداخت ميباشد

- كارت طلايي تخفيف سنوات ندارد و درصورت ارايه نامه كتبي عدم خسارت، حداكثر يكسال سابقه براي بيمه بدنه محاسبه ميشود

- تخفيف سابقه عدم خسارت بيمه بدنه براي سال دوم 25%، سوم 35%، چهارم 45%، پنجم و بيشتر 60% ميباشد

- تخفيفات بيمه بدنه قابل انتقال به خودروي ديگر بيمه گذار و يا همسر وي ميباشد ولي كارت طلايي خير

- امكان فسخ صرفا براي بيمه بدنه وجود دارد

- تعمير خودرو با كارت طلايي صرفا توسط ايران خودرو انجام ميشود ولي با بيمه بدنه در هر تعميرگاهي امكان تعمير وجود دارد

- در كارت طلايي حق جانشيني وجود ندارد ولي با بيمه بدنه حتي اگر مقصر حادثه شخص ديگري باشد ميتوان خسارت را دريافت كرد

- هرچند در كارت طلايي مبلغ حداقل فرانشيز وجود ندارد و ممكن است هر مبلغي از خسارت كسر گردد ولي با اخذ پوشش حذف فرانشيز از ابتداي چهارمين سال در بيمه بدنه مي توان خسارت را بدون كسر فرانشيز دريافت كرد

- در بيمه بدنه، حداكثر تا سقف سرمايه مندرج در بيمه نامه خسارت پرداخت ميشود و درصورتيكه ارزش روز خودرو در زمان خسارت بيش از سرمايه بيمه شده باشد تنها در صورت داشتن پوشش نوسانات قيمت و آن هم حداكثر تا 100 درصد بيشتر از آن، قابل پرداخت خواهد بود ولي نوسانات قيمت در كارت طلايي اثر ندارد.

- با توجه به نوع كارت طلايي و هزينه پرداخت شده، امكان تعويض روغن و لنت ترمز و لاستيك و شمع و فيلترهاي سوخت و روغن و هوا و تسمه تايم وجود دارد

- پرداخت خسارت بدون كروكي در كارت طلايي محدوديت ندارد ولي در بيمه بدنه يك بار در طول مدت بيمه نامه هست

- در بيمه بدنه براي ادامه اعتبار بيمه نامه، بازديد سلامت خودرو پس از هربار خسارت انجام ميشود

- بازديد كارشناسي اوليه براي ارايه پوشش در بيمه بدنه مختصر ولي در كارت طلايي بازديد دقيق انجام ميشود و بنابراين استعلام حق بيمه بدنه آسان تر از كارت طلايي انجام ميشود

- پوشش هاي اضافي بيمه بدنه متنوع و بيشتر از كارت طلايي بوده و علاوه بر خودرو براي شخص بيمه گذار نيز پوشش حوادث ارايه ميشود


بيمه حوادث راننده


بيمه حوادث راننده كه از طريق بيمه نامه شخص ثالث ارايه مي گردد، يكي از پوشش هاي بيمه اي است كه براي راننده مسبب حادثه ي وسايل نقليه آرامش خاطر را به ارمغان مي آورد. در اين بيمه نامه، بيمه گر متعهد مي شود، غرامت فوت و نقص عضو مربوط به راننده مقصر كه ناشي از وقوع حوادث رانندگي دچار آسيب گرديده است را در چهارچوب قوانين جاري، حداكثر تا سرمايه مندرج در بيمه نامه و در چهارچوب آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه تحت پوشش قرار دهد.

بيمه شخص ثالث

(بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني)

بر اساس قانون ، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظفند ، مسئوليت خود را در مقابل اشخاص ثالث بيمه نمايند. خسارت هاي مالي و صدمات بدني شامل فوت، جرح و نقص عضو ناشي از خوادث رانندگي در چهارچوب قوانين بيمه و شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه تحت پوشش قرار دارد.

 

سال بيمه اي تخفيف عدم خسارت
صفر كيلومتر 5 %
سال اول 5 %
سال دوم 10 %
سال سوم 15 %
سال چهارم 20 %
سال پنجم 25 %
سال ششم 30 %
سال هفتم 35 %
سال هشتم 40 %
سال نهم 45 %
سال دهم 50 %
سال يازدهم 55 %
سال دوازدهم 60 %
سال سيزدهم 65 %
سال چهاردهم و بيشتر 70 &

 

خلاصه تغييرات قانون جديد بيمه شخص ثالث مورخ 1395
جزئيات قانون جديد بيمه شخص ثالث


⬅ قانون جديد بيمه شخص ثالث كه در ۶۶ ماده تنظيم شده ، از ۲۹ خرداد ماه براي همه شركت هاي بيمه لازم الاجرا شده ست.

⬅ تخفيف مربوط به بيمه گذاراني كه خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقي است و در قانون جديد لغو نشده است.

⬅ افراد مي توانند در زمان فروش خودرو، تخفيفات مربوط به بيمه را براي خود حفظ كنند يا حتي آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل كنند.

⬅ منتفي شدن دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دليل افزايش نرخ ديه از ديگر ويژگي هاي اين قانون است و دغدغه بيمه گذاران با شيوه جديد رفع مي شود.
در شيوه جديد در صورت افزايش نرخ ديه، سقف پوشش بيمه نيز به صورت خودكار افزايش مي يابد و خسارات به زيان ديدگان بر مبناي ديه سال جديد پرداخت مي شود به نحوي كه نيازي به دريافت الحاقيه نيست.

⬅ از اين پس نرخ بيمه براي اشخاص به صورت يكسان محاسبه نمي شود بلكه عواملي چون سابقه رانندگي پر خطر، نمرات منفي ثبت شده در سيستم راهنمايي و رانندگي و حوادثي كه راننده مسبب آن بوده ، در تعيين نرخ بيمه اثرگذار است.
در قانون پيش بيني شده است كه نيروي انتظامي سوابق نمرات منفي رانندگان را بر مبناي شماره پلاك خودرو دارنده آن در اختيار بيمه گران قرار دهد تا متناسب با آن ميزان حق بيمه تعيين شود.

⬅ در تصادفات زير ۶۳ ميليون ريال بدون اخذ كروكي و گزارش پليس خسارت ها به زيان ديدگان پرداخت مي شود و در قانون جديد نيز اين شيوه به قوت خود باقي است.

⬅ راننده نيز همانند سرنشين خودرو از بيمه خسارت دريافت مي كند و از اين رو بيمه حادثه براي رانندگان وسائط نقليه نيز پيش بيني شده است.

⬅ در قانون جديد مسبب حادثه نيز مي تواند براي تعيين درصد جرح به پزشكي قانوني مراجعه كند.

⬅ شركت هاي بيمه از اخذ رضايت از زيان ديدگان و پرداخت خسارت كمتر به آنان ممنوع شده اند.

⬅ از ديگر مزاياي اين قانون مشاركت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زيان ديدگان است، به اين ترتيب كه اگر فردي به خاطر تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي مسبب حادثه اي بود كه خسارت آن توسط شركت بيمه پرداخت شد، بخشي از خسارت را بايد بپردازد.
در اين شيوه بيمه گر خسارت هاي وارده به زيان ديدگان را پرداخت مي كند، اما مي تواند به تناسب درصدي از خسارات را از مسبب حادثه اخذ كند.

⬅ برابري ديه زن و مرد در تصادفات رانندگي در قانون قبل نيز وجود داشت و اعمال مي شد كه در قانون جديد نيز به قوت خود باقي است.

⬅ اگر مدارك پرونده كامل و ميزان خسارت بدني به موجب حكم دادگاه قطعي شده باشد، بيمه گر در صورت تاخير در پرداخت خسارت به ازاي هر روز نيم در هزار بابت تاخير جريمه پرداخت خواهد كرد.

⬅ پيش از اين بيمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زيان ديده خارج از وسيله نقليه بودند اما اكنون تعهد بيمه گر ۱۰ برابر سقف تعهدات در بيمه نامه است.

⬅ اگر خسارت وارده ناشي از نقص راه يا نبودن علايم رانندگي و يا نقص وسيله نقليه باشد، شركت بيمه مي تواند پس از پرداخت خسارت به زيان ديده، نسبت به بازيافت خسارت به نسبت درجه تقصير كه در همه آن در حكم دادگاه مشخص مي شود، به مسببان ذي ربط مراجعه كند.


 

متن كامل قانون جديد بيمه شخص ثالث مصوب 1395


قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

بخش نخست ـ كليات

ماده۱ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون٬ داراي معاني به شرح زير است:

الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي ٬ نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم٬ ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (۳۵ (اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون

ب ـ خسارت مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم٬ تصادف٬ سقوط٬ واژگوني٬ آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه

ث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني

چ ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

ح ـ راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايرانماده۲ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸ (اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد٬ بيمه كنند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود.

تبصره۲ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.

ماده۳ـ دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه٬ حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام٬ بيمه حوادث اخذ كند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه٬ معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي باشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط٬ نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. آيين نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:

الف ـ در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه٬ داراي بيمه نامه موضوع اين قانون باشد٬ جبران خسارت هاي واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت٬ زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم٬ نافي مسؤوليت هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.

ب ـ در صورتي كه وسيله نقليه٬ فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (۲۱ (اين قانون باشد٬ خسارت هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵ (اين قانون جبران مي شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص٬ زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي كند.

پ ـ در صورتي كه خودرو٬ فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد٬ در صورتي كه مالك٬ شخص حقوقي باشد٬ به جزاي نقدي معادل بيست درصد(۲۰ (%و در صورتي كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد(۱۰ (%مجموع خسارات بدني واردشده محكوم مي شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و با پيش بيني در بودجه هاي سالانه٬ صددرصد(۱۰۰ (%آن به صندوق اختصاص مي يابد.

ماده۵ ـ شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن٬ با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد٬ براي شركتهاي متقاضي٬ مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه٬ سابقه مناسب پرداخت خسارت٬ داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند٬ موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن٬ با كليه دارندگان وسايل نقليه معرفی سازمان قوانين و مقررات اخبار صنعت بيمه راهنمای محصولات بيمه ای عرضه كنندگان خدمات بيمه اي شركتهاي بيمه راهنمای بيمه گذاران موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند٬ منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.

ماده۶ ـ از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه٬ كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه٬ بيمه گذار محسوب مي شود.

تبصره ـ كليه تخفيفاتي كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد٬ متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع٬ كه متعلق به او يا متعلق به همسر٬ والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد٬ منتقل كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده۷ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمه نامه اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند٬ مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت هاي بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به ميزان مندرج در ماده(۸ (اين قانون بيمه كنند. همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط٬ وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸ (اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (۳ (اين قانون بيمه كنند. در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگيري مي شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹ (اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵/ ۲ (%تعهدات بدني است. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور٬ در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن٬ بيمه تكميلي تحصيل كند.

تبصره۱ـ در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود٬ توسط بيمه گر تعيين مي گردد.

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه٬ بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲ (و (۱۳ (قانون بيمه مصوب ۷/ ۲/ ۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود.

تبصره۳ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره۴ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (۵۰ (%سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود٬ باشد.

تبصره۵ ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹ (و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت٬ موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند.

ماده۹ـ بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.

تبصره ـ در صورتي كه در يك حادثه٬ مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود٬ بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است٬ اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه٬ كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.

ماده۱۰ـ بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه٬ مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند.

ماده۱۱ـ درج هرگونه شرط در بيمه نامه كه براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند٬ يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوي٬ باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه نامه نمي شود. همچنين اخذ هرگونه رضايتنامه از زيان ديده توسط بيمه گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه اي بلااثر است.

ماده۱۲ـ تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه٬ برابر حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده (۹ (و ماده (۱۳ (اين قانون است. در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه٬ مجموع خسارات بدني زيان ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي شود. ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربري آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي صنعت٬ معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي شود.

تبصره ـ تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده (۹ (و ماده (۱۳( اين قانون مي باشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدني زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي شود.

ماده۱۳ـ بيمه گر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. بيمه گر٬ در صورتي كه خسارت بدني كه به زيان ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده (۸ (اين قانون باشد٬ مي تواند نسبت به مازاد پرداختي٬ به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيمابين منظور كند مشروط بر اينكه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتي كه خسارت بدني زيان ديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده (۸ (اين قانون باشد٬ شركت بيمه مكلف است٬ بلافاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (۵۵ (به صندوق و بيمه مركزي اطلاع دهد.

ماده۱۴ـ در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه٬ علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد٬ بيمه گر مكلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن مي تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:

الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل دو و نيم درصد (۲/۵ (%از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل پنج درصد(۵ (%از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه: معادل ده درصد(۱۰ (%از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به موجب ماده (۷ (قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ تعيين مي شود.

ماده۱۵ـ در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين٬ خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي

ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

پ ـ در صورتي كه راننده مسبب٬ فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت ـ در صورتي كه راننده مسبب٬ وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن٬ آگاه باشد.

تبصره۱ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه٬ اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره۲ـ در مواردي كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانوني وي را دارد٬ اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه گر در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي باشد.

تبصره۳ـ در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد٬ خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده٬ راننده محسوب مي شود.

ماده۱۶ـ چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود٬ عواملي نظير نقص راه٬ نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه٬ يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است٬ بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي شود به مسببان ذي ربط مراجعه كند. دستگاههاي ذي ربط مجازند مسؤوليت كاركنان خويش را در قبال مسؤوليت هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي تحت اختيار٬ بيمه كنند.

تبصره ـ در صورتي كه حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷ (قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي٬ نقص راه٬ وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي نفع٬ موضوع حسب مورد به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك٬ مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي شود.

ماده۱۷ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو

پ ـ جريمه يا جزاي نقدي

ت ـ اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي٬ اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي

تبصره ـ در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد٬ معترض مي تواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.

ماده۱۸ـ آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف٬ افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:

الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري٬ سال ساخت و وضعيت ايمني آن

ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي٬ خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق٬ بابت حوادث منتسب به وي

پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت در آيين نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.

تبصره۱ـ بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه٬ امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان٬ سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.

تبصره۲ـ در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي شود.

تبصره۳ـ نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين نامه مصوب هيأت وزيران به وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه٬ ابلاغ مي شود. در جلسات شوراي عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران ايران با حق رأي شركت مي كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.

تبصره۴ـ شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد (۵ /۲ (%كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد (۵ /۲ (%توسط شركتهاي بيمه٬ منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت پذيري شركتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركتهاي بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان٬ با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد (۵ /۲ (%بيش از قيمتهاي تعيين شده توسط بيمه مركزي٬ از بيمه گذار دريافت كنند.

تبصره۵ ـ شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند٬ اقدام كنند. آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده۱۹ـ هرگونه قصور يا تقصير بيمه گر يا نماينده وي در صدور بيمه نامه موضوع اين قانون رافع مسؤوليت بيمه گر نيست.

ماده۲۰ـ پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آنكه در بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده۲۱ـ به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه٬ خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه٬ بطلان قرارداد بيمه٬ شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه٬ كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲ (اين قانون٬ قابل پرداخت نباشد٬ يا به طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده (۱۷(٬ توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران مي شود.

تبصره۱ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۸ (با رعايت تبصره ماده (۹ (و مواد (۱۰ (و (۱۳ (اين قانون است.

تبصره۲ـ تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه گر مطابق مقررات اين قانون٬ بر عهده شوراي عالي بيمه است.

تبصره۳ـ صندوق مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.

ماده۲۲ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان ديدگان٬ به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه٬ يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح٬ صندوق٬ خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه نامه هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته٬ پس از آن به قائم مقامي زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند.

تبصره۱ـ دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.

تبصره۲ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه٬ پرداخت خسارات مالي كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴ (قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰/ ۳/ ۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده۲۳ـ درصورتي كه زيان ديده٬ جز در موارد بيمه اختياري٬ تمام يا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت دريافت كند٬ نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي كه زيان ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند٬ صندوق حق استرداد دارد.

ماده۲۴ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:

الف ـ هشت درصد(۸ (%از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳ (ماده (۱۸ (اين قانون

ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود. ميزان مبلغ مذكور٬ نحوه وصول٬ تخفيف٬ تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.

پ ـ مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث٬ دارندگان وسايل نقليه٬ بيمه گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي كند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷ (اين قانون

ث ـ بيست درصد(۲۰ (%از جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور

ج ـ بيست درصد(۲۰ (%از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي

چ ـ جريمه هاي موضوع بند (پ) ماده (۴(٬ ماده (۴۴ (و بند (ت) ماده (۵۷ (اين قانون

ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي

تبصره۱ـ مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام كنند.

تبصره۲ـ كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و صددرصد (۱۰۰ (%آن به صندوق اختصاص مي يابد.

تبصره۳ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق٬ دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.

تبصره۴ـ درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اوراق و حق الاجراء معاف مي باشد.

تبصره۵ ـ صندوق مي تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط٬ حداكثر تا دودرصد(۲ (%از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه٬ گسترش فرهنگ بيمه٬ ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط از قبيل سازمان صدا و سيما٬ وزارتخانه هاي آموزش و پرورش٬ علوم٬ تحقيقات و فناوري٬ فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره۶ ـ در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده٬ صندوق مي تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲ (ماده (۳۰۶ (قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱ /۱/ ۱۳۷۹ نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.

تبصره۷ـ دولت مي تواند در بودجه هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي كند.

ماده۲۵ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان٬ خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:

الف ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن٬ انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.

ب ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲ (اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع مي كند.

پ ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد٬ پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع مي كند.

ت ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.

تبصره۱ـ در موارد زير صندوق نمي تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:

۱ـ در موارد جبران كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳ (اين قانون)

۲ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲ (اين قانون

۳ـ در مواردي كه زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه گر موضوع تبصره ماده (۱۲ (اين قانون باشند.

۴ـ در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي پرداخت مي كند براي بازپرداخت مابه التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان

تبصره۲ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه٬ علت نداشتن بيمه نامه٬ سوابق بيمه اي مسبب حادثه٬ وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاي خسارت صندوق در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول مي باشد.

ماده۲۷ـ صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايه گذاري هاي مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده۲۸ـ صندوق٬ نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد:

الف ـ اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي٬ هيأت نظارت٬ مدير صندوق و حسابرس

ب ـ اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع٬ تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي٬ دادگستري و صنعت٬ معدن و تجارت٬ دادستان كل كشور (بدون حق رأي) و رئيس كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال تشكيل مي شود. مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي شود. يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي٬ به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي كند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.

پ ـ اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي٬ تعاون٬ كار و رفاه اجتماعي و دادگستري٬ دادستان كل كشور(بدون حق رأي)٬ بيمه مركزي و اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به صورت غيرموظف خواهند بود؛

تبصره ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت٬ مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند بدون حق رأي در جلسات هيأت نظارت شركت مي كند.

ت ـ مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است. مجمع عمومي مي تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.

ث ـ مركز اصلي صندوق٬ تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي تواند در مراكز استان ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء كند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است. وظايف و اختيارات مجمع عمومي٬ هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود.

ماده۲۹ـ كليه اختلافات بين صندوق و شركتهاي بيمه كه ممكن است در اجراي اين قانون به وجود آيد به وسيله هيأتي مركب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بيمه به انتخاب بيمه مركزي٬ صندوق و اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران هر كدام يك نفر حل و فصل مي شود. ملاك تصميم گيري٬ رأي اكثريت اعضاي هيأت است و رأي صادرشده لازم الاجراء مي باشد. هريك از طرفين مي تواند ظرف مدت بيست روز از ابلاغ رأي در مرجع قضائي ذي صلاح اقامه دعوي كند.

ماده۳۰ـ اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه مي تواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده۳۱ـ بيمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز٬ خسارت متعلقه را پرداخت كنند.

ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدني٬ زيان ديده٬ اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت٬ به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت٬ مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه٬ ايفاءشده تلقي مي شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.

تبصره۱ـ در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است٬ پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وي٬ تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند٬ مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي شود.

تبصره۲ـ در مواردي كه رأي صادرشده از دادگاه بدوي٬ صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد٬ زيان ديده يا وراث قانوني و بيمه گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.

تبصره۳ـ ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده٬ قطعيت حكم دادگاه است.

ماده۳۳ـ چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك٬ تكليف مقرر در ماده (۳۱ (اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه گر تكليف مقرر در ماده (۳۲ (اين قانون را انجام ندهد٬ به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي محكوم مي شود

ماده۳۴ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت٬ در صورت مطالبه زيان ديده٬ پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب ۶/ ۷ /۱۳۸۴) در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشكي قانوني٬ بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق٬ حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰ (%از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت كرده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (۳۱ (و (۳۲ (اين قانون بپردازند.

ماده۳۵ـ هزينه هاي معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگري نباشد٬ با لحاظ ماده (۳۰ (قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲ (حسب مورد برعهده بيمه گر مربوط يا صندوق است.

ماده۳۶ـ در حوادث منجر به فوت٬ در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي٬ پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي٬ كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده (۳۱ (اين قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نيز٬ بيمه گر مي تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده (۳۲ (اين قانون به صندوق توديع كند. تبصره ـ چنانچه علي رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (۲ (ماده (۲( قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشكي قانوني٬ شركت بيمه پرداخت خسارات بدني را موكول به رأي دادگاه كند٬ پس از صدور رأي مكلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم الاداء بوده و نمي تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي (موضوع ماده (۱۳ (اين قانون) به صندوق رجوع كند.

ماده۳۷ـ بيمه گر٬ صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه اي كه به زيان ديده پرداخت شده يا مطابق ماده (۳۲ (اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است٬ بريءالذمه هستند.

ماده۳۸ـ هرگاه پس از اينكه بيمه گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتي را پرداخت كند و به موجب حكم قطعي٬ براي پرداخت تمام يا بخشي از خسارت مسؤول شناخته نشوند٬ بيمه گر يا صندوق مي تواند به همان ميزان به محكو ٌم عليه حكم قطعي٬ رجوع كند.

ماده۳۹ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي٬ پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت٬ شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان ديده٬ وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند. تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود٬ موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع مي شود. هريك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي توانند در مرجع صالح٬ اقامه دعوي كنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت٬ قطعي و لازم الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت براساس تعرفه اي است كه در ابتداي هر سال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد. بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به گونه اي عمل كند كه در تمام شهرستان ها متناسب با نياز آن شهرستان٬ ارزياب خسارت وجود داشته باشد.

ماده۴۰ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد٬ حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (۸ (اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند.

بخش پنجم ـ تكاليف ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط

ماده۴۱ـ به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي٬ دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاههاي ذي ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده هاي آن اقدام كند. نيروي انتظامي٬ وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشكي (مراكز فوريت هاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان ها)٬ سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند. قوه قضائيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذكور قرار دهد. دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون٬ سامانه مزبور را راه اندازي و دسترسي برخط (آنلاين) به آن را براي كليه واحدهاي نيروي انتظامي و وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشكي٬ شركتهاي بيمه٬ صندوق و واحدهاي قضائي فراهم كند.

تبصره ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه٬ مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است اسناد تنظيم شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال٬ وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.

ماده۴۲ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه كنند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين هاي نظارت ترافيكي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه نسبت به اعمال جريمه هاي مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه نامه٬ وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف كنند. آيين نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ـ نيروي انتظامي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به دادستاني كل كشور٬ بيمه مركزي و كميسيون هاي قضائي و حقوقي٬ اقتصادي٬ اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

ماده۴۳ـ بيمه مركزي و شركتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه با استفاده از ابزار مناسب٬ امكان شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون براي پليس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه فراهم شود.

ماده۴۴ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر٬ از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهده وزارتخانه هاي كشور و راه وشهرسازي مي باشد تا حسب مورد٬ شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذكور در تبصره (۱ (ماده(۳۱ (قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معرفي نمايند. در صورت احراز تخلف شركتها و مؤسسات مذكور توسط مراجع يادشده٬ پروانه فعاليت آنان از يك ماه تا يك سال معلق و در صورت تكرار تخلف يادشده براي بار چهارم به صورت دائم لغو مي شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است امكان احراز اصالت بيمه نامه از طريق سامانه هاي الكترونيكي را به صورت برخط براي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور فراهم كند.

تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره (۱ (ماده(۳۱ (قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي شود.

ماده۴۵ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها٬ توسط راهنمايي و رانندگي٬ دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه٬ تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق٬ حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.

تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط٬ از حكم اين ماده مستثني است.

ماده۴۶ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر از سوي دستگاههاي اجرائي و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و مراكز آموزشي و كليه اشخاص حقوقي در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر٬ ممنوع است. عدم اجراي تكليف فوق٬ حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.

ماده۴۷ـ نيروي انتظامي مكلف است ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون٬ كليه واحدهاي ثابت و سيار راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به ابزار لازم براي استعلام برخط وضعيت بيمه شخص ثالث وسايل نقليه٬ تجهيز و سامانه مورد نياز را طراحي يا تكميل كند.

ماده۴۸ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن براي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه خودداري كند. تبصره ـ بيمه مركزي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات مربوط به وسايل نقليه مذكور را به صورت برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده۴۹ـ مراجع قضائي مكلفند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي٬ در صورت وجود بيمه نامه معتبر و مكفي و احراز اصالت آن٬ صرفاً متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند.

تبصره ـ عدم اجراي اين ماده مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (۱۳ (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ براي متخلف است. بيمه مركزي مكلف است با رعايت مفاد ماده (۵۶ (اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه نامه و بيمه گذاران را به نحوي در اختيار قوه قضائيه قرار دهد كه امكان دسترسي مراجع قضائي براي بررسي اصالت بيمه نامه وجود داشته باشد.

ماده۵۰ ـ كليه مراجع قانوني رسيدگي به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي از قبيل دادسرا و دادگاههاي رسيدگي كننده به دعاوي ناشي از حوادث موضوع اين قانون مكلفند صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه٬ طرف دعوي نباشند از طرح دعوي عليه مسبب حادثه مطلع نموده٬ زمان تشكيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأي٬ نسخه اي از رأي صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در اين موارد٬ بيمه گر يا صندوق مي توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني نسبت به خسارات بدني و مالي در دعوي واردشده يا پس از صدور رأي قطعي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث كنند.

تبصره۱ـ اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق مانع از اجراي حكم نيست.

تبصره۲ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأي به آنها مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (۱۳ (قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده۵۱ ـ طرح دعواي واهي موضوع تبصره ماده (۱۰۹ (قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در دعاوي راجع به حوادث رانندگي توسط صندوق يا بيمه گر ـ اعم از اينكه به صورت ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا تجديدنظرخواهي باشد ـ در صورتي كه منجر به تأخير در پرداخت خسارت شود٬ مشمول ماده (۳۳ (اين قانون مي شود.

ماده۵۲ ـ قوه قضائيه مكلف است تا پايان پانزدهم اسفند هر سال ميزان ريالي ديه موضوع ماده (۵۴۹ (قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ را تعيين و براي اجراء از ابتداي سال بعد اعلام كند.

ماده۵۳ ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه حسب مورد مكلفند علاوه بر ثبت جزئيات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگي»٬ نسخه اي از آن را به زيان ديده و مسبب حادثه تسليم نموده٬ رسيد دريافت نمايند. عدم اجراي تكليف مذكور مستوجب مجازات مقرر براي لغو دستور موضوع ماده (۳۸ (قانون جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ است.

ماده۵۴ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان٬ از طريق سامانه هاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضائي٬ صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.

ماده۵۵ ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون با استفاده از سامانه هاي الكترونيكي امكان دسترسي به كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي در رابطه با بيمه نامه هاي صادرشده و خسارت هاي مربوط به آنها را به صورت برخط براي بيمه مركزي فراهم كنند.

ماده۵۶ ـ بيمه مركزي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (۵۴ (و (۵۵ (اين قانون براي كليه مراجع قضائي٬ شركتهاي بيمه ذي ربط٬ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صندوق فراهم شود.

ماده۵۷ ـ بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركتهاي بيمه در اجراي قانون٬ اقدامات زير را به عمل مي آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد:

الف ـ توبيخ كتبي مديران شركت بيمه

ب ـ سلب صلاحيت حرفه اي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت مديره شركت بيمه٬ براي حداكثر پنج سال با تأييد شوراي عالي بيمه

پ ـ سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه

ت ـ محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده(۸ (اين قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك سال با تأييد شوراي عالي بيمه

ج ـ لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه

تبصره۱ـ در مورد بندهاي(ت)٬) ث) و (ج) اين ماده٬ بيمه مركزي نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم٬ اخذ مي كند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي٬ كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي رأساً اقدام مي كند.

تبصره۲ـ در صورت سلب صلاحيت اكثريت هيأت مديره شركت بيمه حسب اعلام بيمه مركزي٬ بيمه مركزي با تأييد شوراي عالي بيمه مي تواند براي اداره امور شركت فرد واجد شرايطي را به عنوان سرپرست شركت بيمه تا زمان تعيين و تأييد اعضاي جديد هيأت مديره منصوب كند. صاحبان سهام شركت بيمه(مجمع) موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه اعضاي هيأت مديره جديد خود را معرفي كنند تا پس از تأييد توسط بيمه مركزي جايگزين اعضاي قبلي سلب صلاحيت شده شوند و براساس قانون تجارت شركت را اداره كنند. سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزيني اعضاي هيأت مديره جديد داراي اختيارات هيأت مديره شركت است و مسؤوليت كليه اقدامات او برعهده بيمه مركزي است. حقوق و مزاياي سرپرست منصوب تا تعيين مديرعامل كه حداكثر سه ماه ميباشد توسط بيمه مركزي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شركت به سرپرست منصوب پرداخت مي شود.

تبصره۳ـ جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل واريز و با پيش بيني در بودجه هاي سنواتي به صندوق مذكور تخصيص داده مي شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شركت بيمه در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.

تبصره۴ـ نحوه وصول٬ تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

بصره۵ ـ رسيدگي به اعتراض شركتهاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات هاي مندرج در اين ماده (به جز بند«الف») برعهده كميسيوني متشكل از يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به عنوان رئيس كميسيون)٬ نماينده بيمه مركزي و يك نفر نماينده اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران مي باشد. تصميم گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضاء٬ لازم الاجراء و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي صلاح است. دبيرخانه اين كميسيون در بيمه مركزي مستقر مي باشد.

ماده۵۸ ـ بيمه مركزي مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه اطمينان حاصل كند. شركتهاي بيمه مكلفند ذخايرتأييدشده از سوي بيمه مركزي را در دفاتر و صورتهاي مالي خود٬ مطابق دستورالعمل بيمه مركزي ثبت كنند.

بخش ششم ـ مقررات كيفري

ماده۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه گر يا نمايندگي آنان٬ مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد (۴۵ (و (۴۶ (و (۴۸ (اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.

ماده۶۰ ـ فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات بيمه گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني٬ در حكم كلاهبرداري است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداري٬ ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان ديده يا صندوق به نرخ روز جبران مي باشد.

ماده۶۱ ـ هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف٬ تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي٬ وجوهي را بابت خسارت دريافت كند٬ به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي٬ مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي باشد.

ماده۶۲ ـ هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم مي شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم مي شود.

ماده۶۳ ـ در صورتي كه مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه گر باشد٬ جز در موارد مصرح در ماده (۱۵ (اين قانون٬ مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.

بخش هفتم ـ مقررات نهائي

ماده۶۴ ـ كليه آيين نامه هاي اجرائي اين قانون جز در مواردي كه به نحو ديگري مقرر شده است٬ ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مادامي كه آيين نامه هاي مذكور٬ تهيه و تصويب نشده است٬ آيين نامه هاي اجرائي موجود٬ در حدودي كه مغاير اين قانون نباشد معتبر است.

ماده۶۵ ـ بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لكن در هر حال احكام بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴(٬ تحت خسارات هنوز كه هايي نامه بيمه مورد در) ۶۰) و) ۵۰) ٬(۴۹) ٬(۳۸) ٬(۳۷) ٬(۳۶) مواد ٬آن هاي تبصره و) ۳۲) ماده و) ۳۰) ٬(۲۵) ٬(۲۲) ٬(۱۹) ٬(۱۱) مواد پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم الرعايه است.

ماده۶۶ ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون٬» قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ «نسخ مي شود.

هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.

قانون فوق مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علني روز دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد


 

:  تلفن. فكس. پيامك. تلگرام. اينستاگرام  :

     تلفكس

     پيامك

Hot Line    (+98)

021 88 430 458

0935 7 430 458

 

آي دي تلگرام كانال تلگرام صفحه اينستاگرام آي دي واتس اپ

Email

info @ sis.ir

    

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

   

شركت سهامي بيمه آسيا

    

شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا

   

مطالب آموزنده و جالب بيمه براي كودكان

 
  

 

جستجو با گوگل Google


سايت صدف هستي
سايت گوگل
    

 

 

 
شركت خدمات بيمه اي صدف هستي (نمايندگي 51038 بيمه آسيا)

تهران، پايين تر از تقاطع مطهري و سهروردي، شهيد اقليمي، نبش شازاد، شماره 73، طبقه 2

ايميل:

info @ sis.ir

موبايل:

0935 7 430 458

تلفكس:

88 430 458 (Hot Line)

 
در تلگرام و اينستاگرام، ما را با عبارت "sis88430458" جستجو كنيد

مشاوره و صدور بيمه هاي: اتومبيل، آتش سوزي، اشخاص، باربري، مسئوليت و مهندسي

Copyright © 2001-2022 Sadaf Hasti Insurance Service Co.
All rights reserved.

www.sis.ir      www.sadafhasti.com       www.sisinsurance.ir       www.sisinsurance.com

 

بيمه، بيمه آسيا، بيمه اسيا، مشاوره، صدور، دريافت خسارت، خسارت، آنلاين، خدمات الكترونيكي، خريد آنلاين، بيمه آنلاين، صدور آنلاين، پرداخت الكترونيكي، پرداخت آنلاين، شركت بيمه، شركت نمايندگي، خدمات بيمه، نمايندگي، نمايندگي بيمه، نمايندگي بيمه آسيا، شركت بيمه آسيا، صدف هستي، نمايندگي 51038، واحد صدور، نمايندگي رسمي بيمه، پيشنهاد، پرسشنامه، فرم پيشنهاد بيمه نامه، الحاقيه، الحاقيه ديه، افزايش ديه، الحاقيه افزايش تعهدات، اطلاعات بيمه اي، معرفي انواع بيمه، راهنماي خسارت، سوال و جواب، پرسش و پاسخ، سوالات متداول، پرسش هاي متداول، درمان، درمان گروهي، بيمه درماني، بيمه مسافرتي، مسافرين عازم به خارج از كشور، ويزا، اخذ ويزا، دريافت ويزا، بيمه ويزا، اواسان، رايس شوتز، مفري، توريست، عمر، عمر و پس انداز، بيمه عمر، حادثه، حوادث، بيمه حوادث، انفرادي، گروهي، حوادث انفرادي، ورزشكاران، مسئوليت، آتش سوزي، اتومبيل، شخص ثالث، بدنه، باربري، حمل و نقل، هواپيما، كشتي، مهندسي، نماد اعتماد، ماه هاي حرام، حق بيمه، نرخ بيمه، جدول حق بيمه، مطهري، سهروردي، مقابل راهنمايي رانندگي، مركز شهر، سهروردي جنوبي، آسانسور، پله برقي، اردو، تور مسافرتي، بيمه پزشكان، دكل هاي مخابراتي، بيمه ابنيه، سازندگان ابنيه، بيمه ساختماني، بيمه كارفرمايان در مقابل كاركنان، بيمه شهربازي، بيمه هتل، هيات مديره مراكز تجاري و مجتمع هاي مسكوني، تمام خطر نصب EAR، تمام خطر مقاطعه كاري CAR، ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران CPM، شكست ماشين آلات، عيوب اساسي و پنهان ساختمان، فساد كالا در سردخانه DOS، sis, Asia, Insurance, Sadaf Hasti, بیمه آسیا، بیمه اسیا، بیمه، صدف هستی، مطهری، سهروردی، سهروردی جنوبی، سهروردي جنوبي، 88430458، نمایندگی بیمه، فرم پیشنهاد