صفحه نخست شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038 شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا Sadafhasti Insurance Service Asia Insurance Agent 51038
درباره ما اطلاعات بيمه اي معرفي انواع بيمه فرم پيشنهاد بيمه نامه راهنماي خسارت خدمات الكترونيكي پرسش‌هاي متداول تصاوير و فيلم ها تماس با ما English
به بيمه گذاران محترم پيشنهاد مي گردد متناسب با تغييرات ديه و يا ارزش و شرايط مورد بيمه، نسبت به اخذ پوشش مناسب بيمه اي، اقدام نمايند. همچنين با افزايش ارزش و بهاي مورد بيمه، بايد تغيير لازم در ميزان تعهدات و پوشش بيمه نامه انجام شود تا قاعده نسبي در خسارت احتمالي اعمال نشود.
بيمه درمان گروهي
بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور اواسان SOS Evasan
بيمه جامع عمر و پس انداز
بيمه عمر و حوادث
بيمه مسئوليت: پزشكان، ابنيه، كارفرمايان و ساير
بيمه آتش سوزي: صنعتي، غير صنعتي، مسكوني، انبار، مرهونات بانكي
بيمه اتومبيل: شخص ثالث، بدنه
بيمه حمل و نقل: باربري داخلي، وارداتي، صادراتي
بيمه مهندسي: تمام خطر نصب و مقاطعه كاري، ماشين آلات
دسترسي سريع به:

مشخصات حساب بانكي

   مشخصات حساب بانكي

پرداخت آنلاين

   پرداخت آنلاين

محاسبه آنلاين حق بيمه

   محاسبه آنلاين حق بيمه

مراكز پرداخت خسارت

   مراكز پرداخت خسارت

مراكز درماني طرف قرارداد

   مراكز درماني طرف قرارداد

معرفي وب سايت هاي ديگر

   معرفي وب سايت هاي ديگر
 
انتظار، برترين ‏عمل شيعه
امام جواد عليه‏ السلام فرمود:

اَفضَلُ اَعمالِ شيعَتِنا اِنْتِـظارُ الْفَرَجِ؛
با ارزش‏ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.
منتخب الأثر، ص 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور و اتباع خارجي عازم به ايران

پولي كه براي سفر همراه داريد، براي درمان هزينه نكنيد. بخشي از هزينه هاي ناخواسته را از شركت بيمه دريافت كنيد.


بيمه آسيا به منظور رفاه حال هموطناني كه به منظور سياحت، تجارت، ديدار با اقوام و آشنايان و يا تحصيل قصد سفر به خارج از كشور را دارند، با شركت هاي امداد رسان معتبر خارجي، قرارداد همكاري منعقد نموده است.

برخي از سفارتخانه هاي خارجي ارايه اين بيمه نامه را در فهرست مدارك الزامي جهت صدور ويزاي كشور متبوع خود قرار داده و خريداري آن را براي مسافرين اجباري نموده اند. ليكن پيشنهاد ما به عنوان مشاور صديق شما آن است كه حتي اگر به اجبار سفارتخانه ها اين بيمه نامه را خريداري ننموده ايد، حتما قبل از خروج كشور، آگاهانه و به اختيار خود، نسبت به خريد اين بيمه نامه اقدام نماييد زيرا كه بيماري و حادثه خبر نمي كند. طيف وسيعي از مشكلات كه احتمال وقوع آن در سفر وجود دارد با پوشش هاي اين بيمه نامه مرتفع مي گردد.

از جمله تعهدات و پوشش هاي اين بيمه نامه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

هزينـه پـرداخت فـوريت هاي پـزشـكي و بستري در بيمارستان، حمل ونقل پزشـكي، ارجاع پزشـكي، پرداخـت هزينـه فوريت هاي دندانپزشكي به استثناء پـركردن قطعي و پروتـز ، بازگردانـدن جسد در صورت فـوت بيمه شـده بـه كشور ايران، كمك هاي حقوقي، عيادت ضروري از ايـران، درخواسـت كمك بـراي رفع مشكلات (مفقـود شـدن مدارك گذرنـامه و گواهينامه رانندگي)، بـازگردانـدن كودكان، ارسال پيـام هاي فـوري ، هزينـه مراجعت غيرمنتظره بيمه شـده به ايـران، ارسـال دارو، هزينه تاخير حركت هواپيما، بازيابي چمدان هاي مفقود شده، هزينه عدم تحويل چمدان هاي كنترل شده.
مدت اين بيمه نامه بنا به تقاضاي مسافر و با توجه به مدت ويزاي صادره از 1 الي 92 روز متوالي تعيين ميگردد. بيمه نامه ي بلند مـدت (6 ماهه و 12 ماهه) به منظور سفرهاي متعـدد در مـدت هاي مذكور مشروط به اين كه هرسفر بيش از92 روزمتوالي نباشد، قابل ارائه مي باشد.

مراحل و مدارك موردنياز صدور بيمه نامه:

1_ تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه اي متقاضي مي‎باشد.
2_ ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه.
3_ پرداخت نقدي حق بيمه.


بيمه آسيا بيمه نامه مسافرتي كمك رسان ايران و اتباع خارجي

جدول برخي تعهدات و پوششهاي بيمه نامه مسافرين عازم به خارج از كشور

(تمامي تعهدات و موارد بصورت كامل در صفحات بيمه نامه ي صادر شده مطابق شرايط روز قابل مشاهده ميباشد)

 
رديف COVERAGES
پوششها
LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به يورو

1

Payment for Medical Expenses and Hospitalization
پرداخت هزينه فوريت هاي پزشكي و بستري در بيمارستان در خارج از كشور
50.000 Deductible 25
50.000 - فرانشيز 25
2 Transporting or returning the policyholder to the country due to an illness or sudden incident
انتقال پزشكي ( بازگرداندن بيمه گذار به كشور در طول سفر در اثر بروز بيماري يا حادثه)
Reasonable Expenses
هزينه هاي متعارف
3 Payment for Urgent Dental Care Costs
پرداخت هزينه هاي فوري دندانپزشكي
400 Deductible 25
400 - فرانشيز 25
4 Repatriation of the immediate family member travelling with the insured
هزينه بازگشت يكي از اعضاي همراه بيمه گذار به كشور
Reasonable Expenses
هزينه هاي متعارف
5 Repatriation of mortal remains
بازگرداندن جسد متوفي
Reasonable Expenses
هزينه هاي متعارف
6 Emergency Travel of One of the Close Family Members to Hospitalization Place
سفر اضطراري يكي از اعضاء بلافصل خانواده به محل بستري
Max 850
85 Euros /day
85 يورو در روز/حداكثر 850
7 Emergency Return of the Policyholder to the Country due to Death of one of the Close Family Members of the Policyholder
بازگشت اضطراري بيمه گذار به كشور به دليل فوت يكي از بستگان درجه اول وي، در صورتيكه قادر به
استفاده از بليط اصلي براي بازگشت نباشد
Reasonable Expenses
هزينه هاي متعارف
8 Providing and sending necessary medications approved by the respective physician to the country where the policyholder has traveled the cost of medication purchase is on the account of the policyholder
تهيه و ارسال دارو هاي ضروري با تاييد پزشك به كشوري كه بيمه شده به آن سفر كرده است هزينه خريد دارو به عهده بيمه گذار مي باشد
Reasonable Expenses
هزينه هاي متعارف
9 Sending messages and data of medical authorities in emergencies related to incidents covered by this insurance policy as well as providing the address of health centers
ارسال پيام ها و اطلاعات مراجع درماني در مواقع اضطراري در ارتباط با حوادث مشمول پوشش اين بيمه نامه و همچنين ارائه نشاني مراكز درماني
_
10 Guaranteed Cash Remittance
حواله تضميني وجوه نقد
850
11 Cash Remittance
حواله وجه نقد
850
12 Legal Assistance
معاضدت حقوقي
1500
13 Advising and contributing in case of the loss of passport, driving license abroad and paying the necessary expenses for reissuing the aforesaid documents
راهنمايي و كمك رساني در خصوص فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي در خارج از كشور و پرداخت هزينه هاي لازم براي تهيه مجدد آن
200
14 Compensation for Loss of Checked Luggage
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما
200
15 Compensation for Delayed Luggage with the Passenger
جبران خسارت تاخير ورود بار همراه مسافر
100
16 Advising and giving assistance for finding and sending luggage and personal items
كمك رساني و راهنمايي براي يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي
_
17 Compensation for costs incurred due to flight (vehicle) delay
جبران هزينه هاي ناشي از تاخير در حركت هواپيماو وسيله نقليه
200


تخفيف حق بيمـه:

درصورتيكه بيمه شدگان طي يك گـروه و با مـدت و مقصد سفـر يكسان نسبت به اخذ پوشش بيمـه اي اقـدام نماينـد ميتـوان تخفيف هاي گروهي ذيل را اعمال نمود:
- گروه هاي از 10 نفر الي 20 نفر 5% حق بيمه
- گروه هاي از 21 نفر الي 50 نفر 10% حق بيمه
- گروه هاي از 51 نفر الي 100 نفر 15% حق بيمه
- گروه هاي از 101 نفر به بالا 20% حق بيمه

 

ساير شرايط بيمه نامه:
- در زمان وقوع حادثه مي توانيد در تمامي طول شبانه روز با شركت امداد رسان كه تلفن هاي تماس آن در روي بيمه نامه درج گرديده، تماس حاصل نموده و مشكلات خود را با آنان در ميان گذارده و در محل، از خدمات اين بيمه نامه بهره مند شويد. براي تماس با اين شماره تلفن ها، نيازي به آشنايي با زبان خارجي نبوده و افراد پاسخگو كاملا به زبان فارسي مسلط مي باشند.

 

 

:  تلفن. فكس. پيامك. تلگرام. اينستاگرام  :

     تلفكس

     پيامك

Hot Line    (+98)

021 88 430 458

0935 7 430 458

 

آي دي تلگرام كانال تلگرام صفحه اينستاگرام آي دي واتس اپ

Email

info @ sis.ir

    

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

   

شركت سهامي بيمه آسيا

    

شركت خدمات بيمه اي صدف هستي نمايندگي 51038 بيمه آسيا

   

مطالب آموزنده و جالب بيمه براي كودكان

 
  

 

جستجو با گوگل Google


سايت صدف هستي
سايت گوگل
    

 

 

 
شركت خدمات بيمه اي صدف هستي (نمايندگي 51038 بيمه آسيا)

تهران، پايين تر از تقاطع مطهري و سهروردي، شهيد اقليمي، نبش شازاد، شماره 73، طبقه 2

ايميل:

info @ sis.ir

تلفكس:

(+9821) 88 430 458 - (Hot Line)

مشاوره و صدور بيمه هاي: اتومبيل، آتش سوزي، اشخاص، باربري، مسئوليت و مهندسي
 

Copyright © 2001-2022 Sadaf Hasti Insurance Service Co.
All rights reserved.

www.sis.ir      www.sadafhasti.com       www.sisinsurance.ir       www.sisinsurance.com

 

بيمه، بيمه آسيا، بيمه اسيا، مشاوره، صدور، دريافت خسارت، خسارت، آنلاين، خدمات الكترونيكي، خريد آنلاين، بيمه آنلاين، صدور آنلاين، پرداخت الكترونيكي، پرداخت آنلاين، شركت بيمه، شركت نمايندگي، خدمات بيمه، نمايندگي، نمايندگي بيمه، نمايندگي بيمه آسيا، شركت بيمه آسيا، صدف هستي، نمايندگي 51038، واحد صدور، نمايندگي رسمي بيمه، پيشنهاد، پرسشنامه، فرم پيشنهاد بيمه نامه، الحاقيه، الحاقيه ديه، افزايش ديه، الحاقيه افزايش تعهدات، اطلاعات بيمه اي، معرفي انواع بيمه، راهنماي خسارت، سوال و جواب، پرسش و پاسخ، سوالات متداول، پرسش هاي متداول، درمان، درمان گروهي، بيمه درماني، بيمه مسافرتي، مسافرين عازم به خارج از كشور، ويزا، اخذ ويزا، دريافت ويزا، بيمه ويزا، اواسان، رايس شوتز، مفري، توريست، عمر، عمر و پس انداز، بيمه عمر، حادثه، حوادث، بيمه حوادث، انفرادي، گروهي، حوادث انفرادي، ورزشكاران، مسئوليت، آتش سوزي، اتومبيل، شخص ثالث، بدنه، باربري، حمل و نقل، هواپيما، كشتي، مهندسي، نماد اعتماد، ماه هاي حرام، حق بيمه، نرخ بيمه، جدول حق بيمه، مطهري، سهروردي، مقابل راهنمايي رانندگي، مركز شهر، سهروردي جنوبي، آسانسور، پله برقي، اردو، تور مسافرتي، بيمه پزشكان، دكل هاي مخابراتي، بيمه ابنيه، سازندگان ابنيه، بيمه ساختماني، بيمه كارفرمايان در مقابل كاركنان، بيمه شهربازي، بيمه هتل، هيات مديره مراكز تجاري و مجتمع هاي مسكوني، تمام خطر نصب EAR، تمام خطر مقاطعه كاري CAR، ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران CPM، شكست ماشين آلات، عيوب اساسي و پنهان ساختمان، فساد كالا در سردخانه DOS، sis, Asia, Insurance, Sadaf Hasti, بیمه آسیا، بیمه اسیا، بیمه، صدف هستی، مطهری، سهروردی، سهروردی جنوبی، سهروردي جنوبي، 88430458، نمایندگی بیمه، فرم پیشنهاد